12 ธ.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับรางวัล IQA award ระดับดีเด่น โรงเรียนขนาดกลาง