สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ชั้นตรีและโท ประจำปีการศึกษา 2566