ขอมอบหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ปี 2566 – 2569 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-School Intermediate) และโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับสูง (Eco-School Advance) รอบการสมัครปี 2566