ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อมอบเงินจากกองทุนนิธิคุณธรรมนำความรู้ (คนรักเด็กฯ) จำนวน 2,000 บาท

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อมอบเงินจากกองทุนนิธิคุณธรรมนำความรู้ (คนรักเด็กฯ) จำนวน 2,000 บาท และมอบกล่องยังชีพเพื่อการศึกษาในการยังชีพ ให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว