การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผล บุคลากรทางลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วูดแบดจ์ 2 ท่อน

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอริศรา แคนดา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และ นางสาวสุดารัตน์ หงษ์ทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นคณะกรรมการรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผล บุคลากรทางลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วูดแบดจ์ 2 ท่อน ณ อาคารโดมเฉลิมราช รัชกาลที่ 10 โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว