คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ 525/2566 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ 525/2566 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ดาวน์โหลด >> https://drive.google.com/file/d/1UbIl4Elvr7vtpF6CjmmVZdzLB1gJYslh/view?usp=drive_link