ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “กำลังใจจาก ผอ.เขต สู่แรงบันดาลใจของเพื่อนครู”

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “กำลังใจจาก ผอ.เขต สู่แรงบันดาลใจของเพื่อนครู” เครือข่ายสระแก้ว,สระขวัญ,บูรพา,ปางสีดา ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว