ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสระแก้วศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังวน โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านนาดี และโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว