สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก