โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี จัดกิจกรรมทัศนศึกษานำนักเรียนชมภาพยนตร์ ณ บิ๊กซีสระแก้ว