โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก