การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบปะ ปฐมนิเทศ ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพบปะ และปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1