ประชุมมอบนโยบาย “กำลังใจจาก ผอ.เขต สู่แรงบันดาลใจของเพื่อนครู สพป.สระแก้ว เขต 1” โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม