ประชุมเตรียมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1