8 พ.ย. 66 ดร.วิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน