ขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าระพา เก็บเงินได้จำนวน 2,000 บาท ซึ่งได้นำมาแจ้งคุณครู และได้นำส่งคืนเจ้าของสำเร็จ