ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

รายละเอียดประกาศดาวน์โหลด >> https://drive.google.com/file/d/1IBKucsJx-EyDTROffRsSO1mrGhxFNcLZ/view?usp=sharing