คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ 429/2566 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ 429/2566
เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดคำสั่ง >> https://drive.google.com/file/d/1eMWy2xIMztriUmyP_8nzqN-DEd05_ivg/view?usp=sharing