แก้ไขประกาศการรับย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

แก้ไขประกาศการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566

อ้างถึงประกาศ ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 >> https://drive.google.com/file/d/1cJoXAck7YJgWrm75Fk1OBWsyBCXJs4ZG/view?usp=sharing
แบบคำขอย้าย >> https://docs.google.com/document/d/1LSHO-QKn_hs8BEX8r5BozvpNlMvZH7xv/edit?usp=sharing&ouid=116227303075615004661&rtpof=true&sd=true