การให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Coaching Team) ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 9

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Coaching Team) ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 9 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน การให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Coaching Team) ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี่โฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี