ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562

ประมวลภาพพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1DnfgVe11HtnBglimterf4L18YEnJQ7e5