การคัดเลือกผู้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน การคัดเลือกผู้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1