งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 บุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด ร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1