กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วัน เวลา : วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ดังนี้
– ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาคเช้า ให้ลำดับที่ 1 – 14 รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ภาคบ่าย ให้ลำดับที่ 15 – 28 รายงานตัวเวลา 12.00 – 12.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
– ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ให้ลำดับที่ 1 – 14 รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ : โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ