กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะ ชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะ ชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะวิทยากร คณะวิทยากรพี่เลี้ยง และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้รับการเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน จากว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ภาพประกอบกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1VyUM0n9YOcybq1jThzdDuN6Elrnxd9cT