การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1