“รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร” โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม