ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ แก้วศรี ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะ ชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นประธานเปิดการประชุม และมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อวงแผนงานฯ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1