โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพุธที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านวังบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น