คณะกรรมการการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แต่งตั้งให้ ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน นายประจักร ไชยสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว