ร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในการประเมินเชิงประจักษ์แบบออนไลน์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ในการประเมินเชิงประจักษ์แบบออนไลน์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก ณ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว