ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ นางกฤษณา ฤทธิ์เดช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1