ประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์>> https://drive.google.com/file/d/1RTo5kk55UBSKeRDdYeyXM-0R5YBGr88S/view?usp=sharing
ตำแหน่งว่าง/รายละเอียดองค์ประกอบ >> https://drive.google.com/file/d/1U0Ttkzxn28LQzn6OlYw6uLp5JVo2ec0k/view?usp=sharing
แบบคำร้องขอย้าย >> https://drive.google.com/file/d/1EMFHQYFYKyRWhbYWJQnc9pX5jFGwIBAt/view?usp=sharing