แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

แก้ไขประกาศฯ>> https://drive.google.com/file/d/1Z5f-nVc6i4u_xxIm2Cnyrw5ThKMQK97o/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดประกาศฯ >>
https://drive.google.com/file/d/1HNrQquKI_Lia8-hwZhaSO-0EekL-EjQ6/view?usp=sharing

ใบสมัครฯ ตำแหน่งผอ.โรงเรียน >> https://drive.google.com/file/d/13Z0zohAiM6KpQuf1LD1l3T6A12rzBQKq/view?usp=sharing
ใบสมัครฯ ตำแหน่งรองผอ.โรงเรียน >> https://drive.google.com/file/d/18CLfKxy-YdpuY-D4C-PZcfVfiqxIh4z_/view?usp=sharing