ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ admission.pcshs.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mwit.ac.th