ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

รายละเอียดคลิก >> ว 2287 ย้ายข้าราชการครูฯ (กรณีปกติ) รอบที่ 2