ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สี แอลอีดี แบบ Smart TV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)