กระดานถาม-ตอบ กับ สพป. สระแก้ว เขต 1

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถาม-ตอบ กับ สพป. สระแก้ว เขต 1

แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหา
กระทู้
คำตอบ
คำถาม

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ

0
0
0

รับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์

0
0
0
คู่มือ เอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กระทู้
หัวข้อ

เผยแพร่ผลงาน
กระทู้
หัวข้อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

1
1

เผยแพร่สื่อการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่สื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทาง หรือแบบอย่างให้แก่เพื่อนครู

6
6

 

แบ่งปัน:

ติดต่อเรา