เข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี

โรงเรียนบ้านท่าแยก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เครือข่ายหนองบอนร่วมกับกลุ่มเครือข่ายปางสีดา วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่ากระบาก

โรงเรียนบ้านท่าแยก

27 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองไทร

19 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

11 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

6 มีนาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

18 กุมภาพันธ์ 2562

งานประชาสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

14 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

12 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านกีฬาและการกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

11 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านท่าแยก

15 มกราคม 2562

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

14 มกราคม 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

9 มกราคม 2562
1 18 19 20 21
ติดต่อเรา