กลุ่มบริหารงานบุคคล

14 มีนาคม 2557

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

13 มีนาคม 2557

การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

ไฟล์แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู หนัง […]

กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 มีนาคม 2557

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการก่อนแต่งตั้งฯ

เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่มีข้าราช […]

กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 มีนาคม 2557

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

13 มีนาคม 2557

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

12 มีนาคม 2557

Administrator

24 สิงหาคม 2556

Administrator

24 สิงหาคม 2556
1 282 283
ติดต่อเรา