อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1