congratulations🎓🎉

37 ครั้งที่เปิดอ่าน

คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแยกร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561