ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดนำคณะครู นักเรียน ทำพิธีถวายราชสดุดีมหาธีรราชเจ้า

68 ครั้งที่เปิดอ่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด นำคณะครูและนักเรียนทำพิธีถวายราชสดุดีมหาธีรราชเจ้า