การจัดประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

97 ครั้งที่เปิดอ่าน

การจัดประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

ณ โรงเรียนบ้านวังแดง อ.วังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว