กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเสาธง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

124 ครั้งที่เปิดอ่าน

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ณ ลานเสาธง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561