โรงเรียนบ้านวังวน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 และร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์

54 ครั้งที่เปิดอ่าน
โรงเรียนบ้านวังวน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม 
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 
และร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ปลูกต้นไม้)