ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส พร้อมใจกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการ นักเรียน ประชาชน

33

34

35

6

11

32

s__37249038

14

5

18

s__37249040

s__37249034

13

12

1