ผอ. สพป.สระแก้ว เขต ๑ มอบวุฒิบัตร

IMG_5672 IMG_5616 IMG_5614 IMG_5608 IMG_5605 IMG_5570 IMG_5569นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร
ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
“บัณฑิตน้อย” ชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

 

ติดต่อเรา