สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรฯ ประจำเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรฯ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้นิมนต์พระสงค์ จำนวน ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้นำโบว์สีดำที่ข้าราชการสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมกันจัดทำขึ้น แจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมพิธี เพื่อติดเสื้อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในครั้งนี้ด้วย

img_0001 img_0002 img_0003 img_7567 img_7568 img_7571 img_7572 img_7573 img_7574 img_7575 img_7576 img_7577 img_7579 img_7581 img_7582 img_7583 img_7585 img_7586 img_7588 img_7589 img_7593 img_7594 img_7595 img_7596 img_7597 img_7598 img_7599 img_7600 img_7601 img_7602 img_7603 img_7604 img_7605 img_7606 img_7607 img_7608 img_7609 img_7610 img_7611 img_7612 img_7613 img_7614 img_7615 img_7616 img_7617 img_7618 img_7619 img_7620 img_7621 img_7622 img_7623 img_7624 img_7625 img_7626 img_7627 img_7628 img_7630 img_7631 img_7632 img_7635 img_7638 img_7640 img_7641 img_7642 img_7643 img_7645 img_7647 img_7648 img_7650 img_7651 img_7652 img_7653 img_7654 img_7657 img_7660 img_7662 img_7663 img_7666 img_7669 img_7673 img_7675 img_7676 img_7678 img_7679

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา