ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ จากนั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ศูนย์ One Stop Service ( OSS)

img_0001 img_0002 img_0003 img_0004 img_7685 img_7686 img_7687 img_7688 img_7689 img_7690 img_7691 img_7692 img_7693 img_7694 img_7695 img_7696 img_7697 img_7698 img_7699 img_7700 img_7701 img_7702 img_7703 img_7704 img_7705 img_7706 img_7707 img_7708 img_7710 img_7711 img_7712 img_7713 img_7714 img_7715 img_7716 img_7717 img_7718 img_7720 img_7721 img_7722 img_7723 img_7724 img_7727 img_7730 img_7732 img_7733 img_7736 img_7737 img_7738 img_7739 img_7741 img_7743 img_7745 img_7746 img_7747 img_7748 img_7749 img_7750 img_7751 img_7752 img_7754 img_7755 img_7756 img_7757 img_7758 img_7760 img_7761 img_7762 img_7763 img_7765 img_7766 img_7767 img_7768 img_7769 img_7770 img_7771 img_7775 img_7776 img_7777 img_7778 img_7779 img_7781 img_7782 img_7783 img_7784 img_7785 img_7786 img_7787 img_7789 img_7790 img_7791 img_7792 img_7793 img_7794 img_7795 img_7796 img_7797 img_7798 img_7799 img_7800 img_7801 img_7803 img_7804 img_7805 img_7806 img_7807 img_7808 img_7809 img_7810 img_7811 img_7812 img_7813 img_7814 img_7815 img_7816 img_7817 img_7818 img_7819 img_7820 img_7821 img_7822 img_7823 img_7824 img_7825 img_7826 img_7827 img_7828 img_7829 img_7830 img_7831 img_7832 img_7833 img_7834 img_7835 img_7837 img_7838 img_7839 img_7840 img_7841 img_7842

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา